ما بهترین تجربه یادگیری جهان را تصور می کنیم.

دوره های دوره گردی برای هر یک از گروه های سنی مختلف و مهارت های مختلفی وجود دارد.

ما تورور هستیم.
جامعه یادگیری آنلاین

در Turitor ، ما معتقدیم که همه باید این فرصت را داشته باشند که از طریق فناوری پیشرفت کنند و مهارت های فردا را توسعه دهند. با ارزیابی ها ، مسیرهای یادگیری و دوره های نویسندگی توسط کارشناسان صنعت.

5016+

5016+

دوره

برنده

برنده

جایزه

15600+

15600+

دانشجو

#دسته بندی های برتر موضوعات محبوب

#نظرات آنچه دانشجویان می گویند

نحوه پیش بینی و سازگاری با آخرین روندها و دیجیتال را کشف کنید

#اخبار خبرها و رویدادها

نحوه پیش بینی و سازگاری با آخرین روندها و دیجیتال را کشف کنید

https://esp-tm.ir/author/turitor/

انواع شبکه‌‌‌های رایانه‌ای از نظر توپولوژی

در مطالب قبلی با مفهوم شبکه و انواع آن به

https://esp-tm.ir/author/turitor/

شبکه چیست ؟

تعریف شبکه به اتصال دو سیستم کامپیوتری به یکدیگر ،